Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni az IngatlanAngyal weboldalának, azaz a ingatlanangyal.hu oldalnak (a továbbiakban “Honlap”), figyelmesen olvassa végig Általános Szerződési Feltételeinket (a továbbiakban „ÁSZF”), mivel a Honlap olvasása, ott történő megrendelése vagy egyéb szolgáltatás igénybevétele azt jelenti, hogy Ön az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1. Bevezető rendelkezések

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül elektronikus szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A ingatlanangyal.hu weboldal/honlap működésével, megrendelési, vásárlási folyamataival kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által üzemeltetett ingatlanangyal.hu weboldalon és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki, és ennek keretében a szolgáltatásokat vásárló felhasználók és megrendelők (a továbbiakban: „Felhasználó/Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

2. A Szolgáltató adatai

A Honlap üzemeltetését és a Honlapon szolgáltatások értékesítését végző vállalkozás (a továbbiakban “Szolgáltató”) adatai:

A szolgáltató neve: Magyari Éva E.V.
A szolgáltató székhely: 7100 Szekszárd, Vincellér utca 39.
A szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: info@ingatlanangyal.hu
Nyilvántartási szám: 53937441
Bankszámlaszám: 11600006-40000006-20202738
Adószám: 69962095-1-37
A szerződés nyelve: magyar
Szolgáltató címe: 1114 Budapest, Ulászló utca 12.
Tárhely szolgáltató: NetMasters Europe Kft. (netmasters.hu)

3. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2024. május 16. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Felhasználó/ Megrendelő a Honlap használatával elfogadja, hogy rájuk nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Felhasználó/ Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Honlapnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/ Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Honlap tartalmának megtekintésére.

A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, melyek fizetési kötelezettséggel járnak a vásárlóra nézve. Az ingyenesen letölthető anyagok regisztrációja is szerződésnek minősül, de fizetési kötelezettséggel nem járnak a regisztrálóra nézve.

4. Szerzői jog

A Honlap tartalma szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének, képek, szövegek használata, letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, publikálása és értékesítése a Szolgáltató írásos engedélye nélkül, továbbá tilos a Honlapot módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Honlapról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Hasonlóképpen Szolgáltató szerzői jogvédelme alatt állnak azok a dokumentumok, információk, amelyeket Megrendelő/Felhasználó kap akár a fizetős, akár az ingyenes szolgáltatás nyújtása során, így Szolgáltatónak kizárólagos joga van azok felhasználásához, terjesztéséhez és átdolgozásához. Ezen anyagok sem egészükben, sem részleteikben nem használhatóak fel Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

5. Feliratkozás és vásárlás

Felhasználó/Megrendelő a Honlapon történő vásárlásával vagy feliratkozásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó/Megrendelő a megrendelés, vásárlás vagy feliratkozás során köteles a saját, valós adatait megadni. Az ezek során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó/Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó/Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.1. Megvásárolható szolgáltatások

A Honlap különböző típusú tanácsadási szolgáltatást értékesít. A szolgáltatások részletes tartalmát és lényeges jellemzőit a különböző szolgáltatásokra vonatkozó információs aloldalakon lehet megismerni. A megjelenített szolgáltatások kizárólag a Honlap online megrendelő űrlapjain keresztül rendelhetők meg.

Szolgáltató szolgáltatási díja kizárólag a 100 m2 alatti lakóingatlanokra vonatkoznak, ezért ettől nagyobb területű ingatlanok esetében Felhasználónak/Megrendelőnek árajánlatot kell kérnie.

A szolgáltatásokhoz kapcsolatosan a Szolgáltató által a Felhasználó/Megrendelő részére elkészített dokumentumokat a Szolgáltató elektronikusan, azaz e-mailban küldi, így szállítási költség nem merül fel. Ezen dokumentumok postai úton történő küldésére nincsen mód.

A Honlapon a szolgáltatásokról található információkat a Szolgáltató rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban az esetleges pontatlanságokért, elírásokért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató szolgáltatásai kizárólag Magyarország területén eladásra kerülő ingatlanokra vonatkozik. Ezen belül a Szolgáltató kizárólag a következő földrajzi területeken vállal szolgáltatást:

 1. Start tanácsadás csomag esetében, amely online elérhető kizárólag Budapesten, megye jogú városokban és a megyeszékhelyeken.
 2. Mentor tanácsadás csomag esetében kizárólag Budapesten és Budapesttől 20 kilométer távolságon belül. Ez utóbbi esetén a Szolgáltató a tanácsadási díjon felül kiszállási díjat számol fel.
 3. Home staging konzultáció esetében kizárólag Budapesten és Budapesttől 20 kilométer távolságon belül. Ez utóbbi esetén a Szolgáltató a tanácsadási díjon felül kiszállási díjat számol fel.

A tanácsadáson kívül lehetőség van a Honlapon a Ne dobj ki milliókat az ablakon! című könyvet is megrendelni, amelyet a Szolgáltató futárszolgálat igénybevételével juttatja el a Megrendelőhöz. Ennek megfelelően a Megrendelőnek a könyv árán felül a szállítási költséget is ki kell fizetnie. Kizárólag azok számára történik a csomag feladása, akik az ellenértéket kifizették. Utánvétre nincsen mód.

5.2. Megrendelés

A Felhasználó/Megrendelő a Honlapon megvásárolható szolgáltatásokkal és termékkel kapcsolatos részletes információkat az adott szolgáltatásra vonatkozó aloldalon érheti el. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó/Megrendelő figyelmét, hogy az adott szolgáltatás vagy termék megvásárlásával a Felhasználó/Megrendelő kizárólag az adott szolgáltatás aktuális verziójára válik jogosulttá.

A megrendelhető szolgáltatások és termék árának változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek árát kedvezőtlenül nem befolyásolja, a Felhasználó/Megrendelő tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

A megrendelés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Honlapon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

A Honlapon keresztül leadott megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó/Megrendelő a Megrendelőlapon a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó/Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson, illetve hogy megválogassa az ügyfeleit. Ennek értelmében, indoklás nélkül Szolgáltató megtagadhatja egyes ügyfelek kiszolgálását mind a fizetős, mind az ingyenes anyagokat tekintve. Ez esetben a megrendelés vagy regisztráció után a Szolgáltató e-mailben értesítést küld az ügyfélnek, amennyiben nem kíván vele együttműködni, és kinyilvánítja, hogy egyoldalúan eláll a szerződéstől. Amennyiben az érintett ügyfél már kifizette a szolgáltatás ellenértékét, a szolgáltató azt haladéktalanul visszautalja számára.

5.3. A megrendelés menete

A vásárlás a Honlapon a megrendelő űrlap kitöltésével lehetséges az alábbiak szerint:

 • Felhasználó/Megrendelő kiválasztja a megvásárolni kívánt szolgáltatást vagy terméket, amelyet a „Megrendelem” gombra kattintva tehet meg,
 • ezt követően bekerül a szolgáltatás a Kosárba,
 • Felhasználó/Megrendelő a „Tovább a Pénztárhoz” gombra kattintva tudja a vásárlását tovább folytani,
 • a megjelenő oldalon ki kell tölteni a számlázási adatokat és ki kell választani a fizetés módját,
 • Szolgáltató KATAs vállalkozóként jogszabályi kötelezettség miatt kizárólag magánszemélyeknek nyújt szolgáltatást,
 • a megrendelést a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva lehet véglegesíteni, ami fizetési kötelezettséget keletkeztet a Megrendelő részéről.

A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően, de legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolást küld a Felhasználó/Megrendelő által a megrendelés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Felhasználó/Megrendelő bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a Szolgáltató felé az info@ingatlanangyal.hu e-mail címen. A Felhasználónak/Megrendelőnek a megrendelt szolgáltatás vételárát a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással.

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló emailt.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

5.4. Szolgáltatások vagy termék (könyv) árának megfizetése

A Honlapon feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a szolgáltatások vagy a termék (könyv) megnevezése mellett talál a Felhasználó/Megrendelő. A szolgáltatási díjak vagy a termék (könyv) díja alanyi adómentesek, 0%-os ÁFA-t tartalmaznak. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót/Megrendelőt az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

 • 0 Ft‐os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft‐os szolgáltatás esetén a 20 %‐os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft‐ért kínált szolgáltatás).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja, a szolgáltatás vagy termék (könyv) valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó/Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a szolgáltatást vagy terméket (könyvet), vagy pedig minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

6. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak/Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a megrendelési felületen (pl. rendelési adatok módosítása).

Adatbeviteli hibának minősül például rossz szolgáltatás vagy termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb.

Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Felhasználó/Megrendelő a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

7. Fizetési mód

A megrendelt szolgáltatást vagy terméket a Felhasználó/Megrendelő a következő két módon fizetheti ki:

 • Banki átutalással

Szolgáltató bankszámla száma:11600006-40000006-20202738.
Megrendelő kötelessége a megrendelés számát átutaláskor a közlemény rovatban feltüntetni.

 • MasterCard vagy VISA bankkártyákkal a Stripe biztonságos rendszerén keresztül.

8. Számla

Az elektronikus számlát a vásárlás után e-mailben küldi a Szolgáltató a Felhasználó/Megrendelő részére. Papír alapú számla kiállítására és postázására nincsen mód.

9. Hírlevél igénylés

A Honlap egyik aloldalán igényelhető hírlevél. A feliratkozási űrlapon a látogató megadhatja e-mail címét, nevét. Az űrlapok alján levő gombra kattintva a látogató elfogadja, hogy a Szolgáltató hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a Felhasználó/Megrendelő által bármikor törölhető, bármelyik, Szolgáltatótól kapott e-mail alján. A Honlap működtetője törekszik olyan automata rendszer alkalmazására, amely lehetővé teszi, hogy a törlés iránti igény egyetlen gombnyomással automatikusan megvalósuljon.

10. Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató a Szolgáltatás keretében arra vállal felelősséget, hogy legjobb szakmai tudása szerinti tartalommal valósítja meg a tanácsadási tevékenységét.

Szolgáltató felelősséget vállal a tanácsadás tényleges nyújtásáért, azonban Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy tényleges, közvetlen vagyoni előnyre tesz szert Megrendelő a tanácsadás nyújtása következtében, és Szolgáltató kizárja felelősségét az ezzel kapcsolatos esetleges igények, károk felmerülése esetén.

Szolgáltató az általa fizetendő kártérítés mértékét korlátozza mindenkor maximum a károkozással érintett szolgáltatása díjának összegére.

Megrendelővel/Felhasználóval való kapcsolattartás a megrendelési űrlapon megadott telefonszámon és e-mailcímen történik. Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mailcím elérhetőségért, az e-mailszolgáltatás működéséért. Megrendelővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért Szolgálattó nem felel.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó/Megrendelő által tanúsított magatartásért, valamint a tanácsadás során adott tanácsok megvalósításával kapcsolatos hibákból vagy helytelen felhasználásból fakadó károkért.

11. A Felhasználót/Megrendelőt megillető elállási és szavatossági jogok

11.1. Elállási jog

Amennyiben Felhasználó/Megrendelő önkéntesen lemond az elállási jogáról, úgy Felhasználót/Megrendelőt elállási jog nem illeti meg Szolgáltatóval szemben, tekintettel a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja szerint nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Amennyiben Felhasználó/Megrendelő nem mond le az elállási jogáról, úgy a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó/Megrendelő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási (elállási) jogát.

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Ha Felhasználó/Megrendelő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó/Megrendelő köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó/Megrendelő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Felhasználó/Megrendelő a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett elérhetőségeinek egyikére. Ebből a célból a Felhasználó/Megrendelő felhasználhatja ezen a linken keresztül elérhető felmondási nyilatkozat mintát is. A Felhasználó/Megrendelő határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Felhasználót/Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja Felhasználó/Megrendelő felmondási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó/Megrendelő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó/Megrendelő levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A szolgáltatástól való elállás esetén Felhasználónak/Megrendelőnek figyelembe kell vennie, hogy Szolgáltató csak a szolgáltatás azon díját köteles visszatéríteni, amit a Felhasználó/Megrendelő még nem vett igénybe. A felhasználást a Szolgáltató minden esetben egyedileg állapítja meg.

11.2. Kellékszavatosság

Felhasználó/Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a Szolgáltatás valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó/Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a szolgáltatási hibákért, amelyek a szolgáltatás nyújtásának időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó/Megrendelő érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó/Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó/Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó/Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó/Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  Felhasználó/Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó/Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A Felhasználó/Megrendelő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó/Megrendelő igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a szolgáltatás hibája a Felhasználó/Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett.

Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak/Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó/Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó/Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó/Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Felhasználó/Megrendelő a szavatossági igényét a szolgáltatástól ‐ a megjelölt hiba szempontjából ‐ elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a szolgáltatás egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó/Megrendelő a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltatóval a megjelölt elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

A minőségi panaszok minden esetben kivizsgálásra kerülnek. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó/Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak/Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót/Megrendelőt.

12.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó/Megrendelő jogosult:

 • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Bírósági eljárás kezdeményezésére,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

A Békéltető testületek elérhetőségei:

 • Baranya Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507‐154, Fax száma: (72) 507‐152 Elnök: Dr. Bodnár József E‐mail cím: bekelteto@pbkik.hu
 • Bács‐Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501‐525, (76) 501‐500 Fax száma: (76) 501‐538, Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E‐mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 • Békés Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324‐976, 446‐354, 451‐775 Fax száma: (66) 324‐976 Elnök: Dr. Bagdi László E‐mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
 • Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501‐091, 501‐870 Fax száma: (46) 501‐099, Elnök: Dr. Tulipán Péter E‐mail cím: bekeltetes@bokik.hu
 • Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488‐2131 Fax száma: (1) 488‐2186 Elnök: Dr. Baranovszky György E‐mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Csongrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8‐12. Telefonszáma: (62) 554‐250/118 mellék Fax száma: (62) 426‐149, Elnök: Dr. Horváth Károly E‐mail cím: info@csmkik.hu
 • Fejér Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4‐6. Telefonszáma: (22) 510‐310, Fax száma: (22) 510‐312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E‐mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu
 • Győr‐Moson‐Sopron Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520‐202; 520‐217 Fax száma: (96) 520‐218, Elnök: Horváth László E‐mail cím: bekelteto@gymskik.hu
 • Hajdú‐Bihar Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4025 Debrecen, Petıfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500‐735 Fax száma: (52) 500‐720, Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E‐mail cím: hbkik@hbkik.hu
 • Heves Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf.440. Telefonszáma: (36) 416‐660/105 mellék Fax száma: (36) 323‐615, Elnök: Dr. Gordos Csaba E‐mail cím: hkik@hkik.hu
 • Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8., Telefonszáma: (56) 510‐610 Fax száma: (56) 370‐005, Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E‐mail cím: kamara@jnszmkik.hu
 • Komárom‐Esztergom Megyei Békéltető Testület
  Címe: 2800 Tatabánya, Fı tér 36. Telefonszáma: (34) 513‐010 Fax száma: (34) 316‐259, Elnök: Dr. Rozsnyói György E‐mail cím: kemkik@kemkik.hu
 • Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520‐860 Fax száma: (32) 520‐862 Elnök: Dr. Pongó Erik E‐mail cím: nkik@nkik.hu
 • Pest Megyei Békéltető Testület
  Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6‐8. Telefonszáma: (1)‐474‐7921 Fax száma: (1)‐474‐7921 Elnök: dr. Csanádi Károly E‐mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Somogy Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501‐000 Fax száma: (82) 501‐046, Elnök: Dr. Novák Ferenc E‐mail cím: skik@skik.hu
 • Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2., Telefonszáma: (42) 311‐544, (42) 420‐180 Fax száma: (42) 420‐180 Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin, E‐mail cím: bekelteto@szabkam.hu
 • Tolna Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23‐25. Telefonszáma: (74) 411‐661 Fax száma: (74) 411‐456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc E‐mail cím: kamara@tmkik.hu
 • Vas Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312‐356 Fax száma: (94) 316‐936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E‐mail cím: vmkik@vmkik.hu
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429‐008 Fax száma: (88) 412‐150, Elnök: Dr. Vasvári Csaba E‐mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
 • Zala Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petıfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550‐514 Fax száma: (92) 550‐525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E‐mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

13. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók/Megrendelők Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval/Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024. május 16.