Illetékmentesség 2023-2024: hogyan kerüld el az illeték fizetését?

Szerző: | Illeték

Hogyan lehet megúszni az ingatlanvásárlás illetéket? A vagyonszerzési illetékről szóló cikkemből megtudhattad, mennyi illetéket kell fizetned ingatlan vásárlásakor. Azonban a lakásvásárlás nem feltétlenül jár illetékfizetési kötelezettséggel. Az illetéktörvény ugyanis jó néhány lehetőséget ad arra, hogyan kerülheted el ennek a jelentős összegre rúgó tehernek a kifizetését. Ez pedig nem más, mint az illetékmentesség.

FIGYELEM! Ez a cikk tájékoztatási illetve edukációs céllal íródott. Ha specifikus kérdésed van, fordulj szakemberhez, kérlek! A cikk végén kapsz ehhez további segítséget. Kérlek, ne írj nekem levelet, mert nem áll módomban ingyenes tanácsadást nyújtani.

A cikkben sorra veszem mindazokat a törvény adta lehetőségeket, amelyekkel illetékmentesen vagy illetékkedvezménnyel tudsz ingatlant vásárolni. Ez a cikk tehát azzal a szándékkal íródott, hogy megmutassam neked, hogy kerülheted el, vagy csökkentheted ingatlanvásárláskor az illetéket. Vagy, ha már ezt nem lehet, akkor hogyan legyen ez cash flow szempontjából kedvezőbb számodra. Ez pedig nem más, mint az illeték részletfizetése, ami kamatmentes.

Témák:

  • Illetékmentesség fajtái
  • Illetékkedvezmények fajtái
  • Buktatók avagy az illetékmentesség álom vagy valóság?
  • Illeték részletfizetés tudnivalói

Az alábbiakban kizárólag a magánszemélyekre vonatkozó illetékmentességeket és kedvezményeket veszem sorra.

Mit jelent az illetékmentesség?

Az illetékmentesség azt jelenti, hogy valaki mentesül valamilyen okból az illeték fizetési kötelezettsége alól. Tárgyi illetékmentesség az, amikor az illeték tárgyára vonatkozó a mentesség, és ezért nem kell illetéket fizetni. Személyes illetékmentesség pedig azt jelenti, hogy az illeték fizetését a mentes féltől nem lehet követelni.

Nézzük a magánszemélyek közti ingatlan adásvételeknél felmerülő illetékmentesség fajtáit!

1. Illetékmentesség cserét pótló vételnél

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb. Nézzünk erre néhány példát!

Példák:

1. példa: 2023 októberében eladtad lakásodat 45 millió Ft-ért. Amennyiben 2024 márciusában veszel majd egy lakást 40 millióért, akkor ez után nem kell illetéket fizetned.

2. példa: 2023 januárjában vettél egy lakást 50 millióért, majd 2023 decemberében el fogsz adni egy lakást 60 millióért. Ez esetben a januárban vett lakás után nem kell illetéket fizetned.

3. példa: 2023 decemberében eladtál 20 millió Ft-ért egy lakást. Amennyiben majd 2024-ben valamikor veszel egy lakást, akkor 20 millió Ft-ig illetékmentesség illet meg. Az e fölötti vételár rész után viszont már a 4% illetéket ki kell fizetned. Vagyis ha például 35 millió Ft-ért veszel 2024 áprilisában, akkor 15 millióval haladod meg az illetékmentességi határodat, tehát 15 000 000 x 0,04 = 600 000 Ft illetéket kell fizetned.

2. Illetékmentesség egyenes ági rokonok között

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) közötti vagyonátruházás esetén az egyenes ági rokon (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) vagyonszerzése.

Kik az egyenes ági rokonok? Jellemzően a szülő-gyerek és nagyszülő-unoka kapcsolatok. Az illetékmentesség felfelé és lefelé is működik.

3. Illetékmentesség házastársak egymás közötti visszterhes vagyonátruházás esetén

Mentes vagyonátruházási illeték alól a vagyonszerzés, ha házastársak egymás közötti vagyonátruházásából származik, vagyis, ha a feleség elad egy ingatlant a férjnek, vagy a férj elad a feleségnek.

4. Házassági vagyonközösség megszüntetésének illetékmentessége

Mentes a visszterhes vagyonszerzési illeték alól a házastársi vagyonközösség megszüntetésével szerzett vagyon.

5. Illetékmentesség építési telektulajdon szerzése esetén

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át.

A vásárló lakóház építési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat a NAV-nál. Az illetékmentesség alkalmazása során az állami adóhatóság a vagyonszerzés után megállapított illetéket – a megfizetés tekintetében – felfüggeszti.

6. CSOK illetékmentesség

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megvásárlása családi otthonteremtési kedvezmény felhasználásával. A mentességet a 2020. december 31. után kötött adásvételi szerződés alapján történő vagyonszerzésekre kell alkalmazni.

7 profi tipp ingatlaneladáshoz

Illetékkedvezmény: hogyan lehet csökkenteni a vagyonszerzési illetéket?

1. Fiatal első lakásszerző illetékkedvezménye

Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg. Ilyen forgalmi értékű lakás tulajdoni hányadának megszerzése esetén a vagyonszerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg.

Ennek a kedvezménynek az előfeltétele, hogy a vásárlónak még nem volt lakás tulajdona.Ha azonban az ingatlan értéke meghaladja a 15 millió forintot, akkor egyáltalán nem vehető ez a kedvezmény igénybe.

Sajnos a mai ingatlanárak mellett nem nagyon lehet olyan lakóingatlant találni, aminek az értéke kevesebb, mint 15 millió Ft, úgyhogy látszik, a jogalkotó ezt nem veszi figyelembe. Ez a kedvezmény az elmúlt évek ingatlanár emelkedése miatt használhatatlan.

2. Ingatlancsere esetén – korábbi eladás figyelembevételével

Amennyiben az új ingatlan értéke magasabb, mint az előző ingatlané, és az új ingatlant az eladás utáni 3 évben vásárolod meg, akkor az eladott lakóingatlan ára csökkenti az illeték alapot.

Példa: 2021 decemberében eladtál egy 40 millió Ft értékű lakást. Amennyiben 2023 márciusában vettél egy másik lakást 60 millióért, akkor nem 60 millió az illetékalap, hanem levonódik belőle a korábban (három éven belül) eladott ingatlan értéke. Vagyis 60-40 = 20 millió Ft 4%-át kell megfizetned.

3. Ingatlancsere – későbbi eladás figyelembevételével

Ingatlancsere esetén, amennyiben az új ingatlan értéke magasabb, mint az előző ingatlané, és az új ingatlant az eladás előtti 1 évben vásárolod meg, akkor is az eladott ingatlan vételára csökkenti az újonnan vásárolt ingatlan illeték alapját.

A vásárlónak legkésőbb a lakásvásárlás illetékkiszabásra történő bejelentéséig nyilakoznia kell, hogy a lakásvásárlását követő egy éven belül egy másik lakástulajdonát értékesíti és kéri, hogy az állami adóhatóság a vagyonszerzés után járó illetéket – az eladott lakás forgalmi értékétől függően – állapítsa meg. Ebben az esetben a NAV a vásárolt lakás forgalmi értékét megállapítja, az illetékkiszabási eljárást felfüggeszti.

Mik az illetékmentességek és illetékkedvezmények buktatói?

Nagyon jól hangzanak a fenti mentességek és kedvezmények, de vigyázni kell néhány dologra. Ezekből összeszedtem egy csokorra valót. Ha ezekre nem figyelsz, nagy árat fizethetsz érte. Millióid bánják…

1. buktató – Nem jár automatikusan!

Először is ne feledd, ezek a dolgok nem járnak automatikusan. Nem a NAV dolga nyilvántartani és kitalálni, téged milyen mentességek vagy kedvezmények illetnek meg.

Illetékmentesség vagy illetékkedvezmény ugyanis akkor illet meg, hogy időben nyilatkozol erről. Ezért nagyon fontos, hogy az adásvételi szerződést szerkesztő ügyvédnek szóljál, hogy valamilyen illetékmentességet vagy illetékkedvezményt idénybe akarsz venni. Alapvetően az ügyvédek rákérdeznek erre, de jobb, ha a saját érdekedben fejben tartod ezt. Az adásvételi szerződés aláírásával együtt a B400-as nyomtatványon kell ezt bejelenteni.

Jó jegyezd meg tehát: A lakásvásárlás illetékkiszabásra történő bejelentésig nyilatkoznod kell!

2. buktató – Lakóingatlanra vonatkozik csak!

Sokakat ért már nagy csalódás. A felsorolt mentességek és kedvezmények kizárólag lakóingatlanra vonatkoznak, tehát nyaralóra, üdülőre, hétvégi házra és telekre nem. Telekre kizárólag a fent részletezett – 4 éven belül lakóingatlan építése – vonatkozik.

Tehát, ha egy nyaralót adsz el, és utána az árából lakást veszel, akkor nem vagy jogosult az illetékmentességre vagy kedvezményre. Akkor sem, ha házat adsz el, majd ennek egy részéből egy hétvégi házat veszel. Amennyiben telket adsz el, és az árát felhasználod egy lakás vásárlására, akkor sem tudod igénybe venni az illetékkedvezményt.

Miért? Mert így szól az Illetéktörvény. Ezek az illetékmentességek és illetékkedvezmények kizárólag lakástulajdonra vonatkoznak. Az Itv. 102. paragrafusa (Értelmező rendelkezések) alapján:

Lakástulajdon: lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel. Lakásnak minősül az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény is, amennyiben annak készültségi foka a szerkezetkész állapotot (elkészült és ráépített tetőszerkezet) eléri. Ha az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lakóház van, az épületet – a hozzá tartozó kivett területtel együtt – lakástulajdonnak kell tekinteni. Nem minősül lakástulajdonnak a lakóépülethez tartozó földrészleten létesített, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült (garázs, műhely, üzlet, gazdasági épület stb.), továbbá az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként (lakásként) nyilvántartott olyan épület, amelyet az illetékkötelezettség keletkezését megelőzően már legalább 5 éve más célra hasznosítanak.

3. buktató – Teleknél az számít, ami a valóságban van!

Teleknél nem az számít a NAV szemében, ami a tulajdoni lapon van, hanem, ami a valóságban. Tehát hiába veszel beépítetlen telket, amely alkalmas arra, hogy lakóházat építs rajta. Hiába ez a megnevezése a tulajdoni lapon, hiába ugyanezt mutatja a térképmásolat. A NAV értesíti a helyi Önkormányzatot, kéri, hogy nyilatkozzon, hogy valóban teljesen üres-e a telek. Amennyiben bármilyen felépítmény (nem lakóépület!) található a telken, nem vagy jogosult az illetékmentességre.

Ilyen esetben tehát bár azt tervezed, hogy építesz rá 4 éven belül lakóházat, sajnos az illetékmentességet nem tudod igénybe venni. Nagyon sok ilyen eset van, hogy az előző tulajdonosok felépítettek valamit a telken, de nem követték ezt le az ingatlan nyilvántartásban. A következményeket a friss tulajdonos szenvedi le.

Mit lehet tenni? Mielőtt megveszed, bontasd le az eladóval a kulipintyót, fabódét, tákolmányt és ehhez hasonló valamiket! A lényeg, hogy semmi ne legyen a telken.

4. buktató – Tarts be a határidőt!

A határidőket nagyon tartsd be! Sokba kerül, ha nem így teszel. Ha például bevállalod, hogy egy éven belül eladsz egy lakóingatlant és emiatt nem fizeted ki a korábban vásárolt ingatlan illetékét, akkor ezt be is kell tartani. Ha egy éven belül nem nyilatkozol a NAV-nak, hogy mit adtál el, akkor büntetést fizetsz.

Bármilyen határidőt, ami az illetékfizetéssel, illetékmentességgel vagy illetékkedvezménnyel kapcsolatos, szigorúan tartsd be!

5. buktató – Csak egyet lehet beszámítani!

Ha a magánszemély vevő a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül több lakástulajdont vásárol, illetve értékesít, akkor az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakásvásárlással szemben a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő – a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező – egyetlen értékesítést lehet figyelembe venni.

Vagyonszerzési illeték részletfizetés

Bár az illeték kiszabásáról szóló határozatban benne van, mégis sokan nem veszik észre vagy nem tudnak róla: lehet ingatlan illeték részletfizetést kérni a NAV-tól.

1. Első lakástulajdonos részletfizetése

A magánszemély vagyonszerző első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén a NAV a vagyonszerző kérelmére – a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb az esedékességtől számított 12 hónapra – havonként egyenlő részletekben teljesítendő pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Amennyiben a vásárló az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az állami adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

2. Általános részletfizetés

A részletfizetéssel kapcsolatos szabályok a NAV szempontjából általánosak, tehát nem kifejezetten az ingatlan illetékre vagy vagyonszerzési illeték részletfizetésére vonatkoznak. Ennek részletes leírását a NAV 30.2. Fizetési kedvezmények magánszemélyeknek és vállalkozóknak című információs füzetben találod. Ezt pedig úgy találod, hogy rákattintasz erre a linkre, ami a NAV Információs füzetek – 2023 oldalára visz. Itt az Eljárási illetékek dobozra kattintasz, ahol a hatodik helyen megtalálod ezt a címet, és rákattintva letöltheted.

Itt most a vagyonszerzési illeték részletfizetés fő tudnivalót mutatom be, ami hangsúlyozom, bármilyen adó és illeték tartozásra vonatkozik, azaz igénybe veheted.

3. Ingatlan illeték automatikus részletfizetési kedvezmény

  • Kérelmezhető (vagyis nem fogja a NAV magától megadni).
  • A természetes személyek – tehát a magánszemélyek, az egyéni vállalkozók és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek kérelmezhetik.
  • Legfeljebb 1 000 000 forint összegű adótartozásra (ebbe az illeték is beletartozik).
  • Legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
  • A NAV ilyenkor nem vizsgálja a fizetési nehézség okait és a kérelmező jövedelmi viszonyait.
  • Az eljárás illetékmentes.

Vagyis, visszterhes vagyonszerzés esetén, amennyiben 25 millió forintnál alacsonyabb forgalmi értékű lakást, házat, telket vagy nyaralót veszel, akkor az illeték nem lesz több egy millió forintnál, és ez esetben életkortól és minden mástól függetlenül jár neked a vagyonszerzési illeték részletfizetésének a lehetősége.

4. Ingatlan illeték részletfizetési kérelem nyomtatvány

Amennyiben tehát az illeték kötelezettséged vagy adótartozásod kevesebb, mint 1 millió forint, a következő NAV illeték részletfizetési kérelem nyomtatványt kell kitöltened: AUTRESZ. Innen töltheted le: Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás.

Nagyon egyszerű nyomtatvány. Pár kattintással kitölthető. Be kell írnod, hány hónapra kéred a részletfizetést. Maximum 12 hónapra kérhető.

Fontos! Kamatmentesen fizethető a részlet. A mostani inflációs helyzetben ez kiváló. Viszont, ha nem tartod be a részletfizetési határidőt, akkor késedelmi pótlékkal együtt kell befizetned a teljes összeget – egyszerre.

Illetékmentesség: további információ források

Ha ebben a cikkben nem találtál választ a saját specifikus kérdésedre, kérlek, ne nekem írj, mert sajnos nem áll módomban erre válaszolni! A következő helyeken kapsz segítséget:

1.) Kérdezd meg azt az ügyvédet, aki az adott ingatlan ügylettel kapcsolatban az okiratot szerkeszti vagy szerkeszteni fogja! Vagy ha még nem tartasz ott, akkor kérj konzultációt egy ingatlanokra specializálódott ügyvédtől!

2.) Tanulmányozd át a NAV 2023-ra aktualizált illeték témájú tájékoztató füzeteit, amit innen is meg tudsz nyitni.
19. információs füzet: A visszterhes vagyonátruházási illeték
20. információ füzet: Az öröklési illeték
38. információ füzet: Az ajándékozási illeték
30.2. Fizetési kedvezmények magánszemélyeknek és vállalkozóknak

3.) Ha még ezek a füzetek sem adnak választ a vagyonszerzési illeték témájú dilemmádra, akkor javaslom a NAV Infóvonalát felhívni, ahol nagyon segítőkész és kompetens dolgozók válaszolnak a kérdésekre.
Magyarországról a telefonszám: 1819
Külföldről: +36 (1) 461-1819

Amennyiben a vásárlás előtt most tervezed eladni lakásodat, házadat vagy nyaralódat, akkor ajánlom figyelmedbe az ingatlaneladás lépésről lépésre írásomat, amely megmutatja a profi ingatlaneladás folyamatát.
Ez abban segít, hogy maximalizálni tudd az eladási árat és hatékonyan tudj eladni.

Magyari Éva
ingatlan- és home staging szakértő

IngatlanAngyal

Kiemelt kép forrása: canva.com

Magyari Éva, ingatlan eladási tanácsadó

Magyari Éva vagyok.
Ingatlantulajdonosoknak segítek, hogy gyorsan és a lehető legjobb áron el tudják adni a házukat vagy lakásukat – ingatlanközvetítő nélkül.

Legfrissebb cikkek

Wekerlei lakás eladási története

Ebben a cikkben egy wekerlei lakás eladásának a történetét mutatom be. Ezáltal világos lesz számodra, hogy néz ki egy eladási projekt velem és az is, milyen hatása van a home stagingnek.

Örökölt ingatlan eladása 2024

A örökölt ingatlan eladása cikksorozat utolsó része a tudatosságot emeli ki, és bemutatja az ingatlan kiürítése utáni lépéseket, különös tekintettel az adózásra.

Hogyan add el nyaralódat két nap alatt?

Most megtudhatod, hogy milyen lépések vezetnek el oda, hogy egy ingatlan felkészítve, vagyis home stagingelt állapotban a piacra kerüljön. Ez a cikk esettanulmány és referencia egyben.

 Vélemények

Reka Koczka
Reka Koczka
2022-12-06
Éva nagy szakértelemmel rendelkező, kiváló ingatlan eladási tanácsadó. :) Csak ajánlani tudom mindenkinek akinek segítségre lenne szüksége ingatlan eladással kapcsolatos ügyekben. Éva szaktudása több területre is kiterjed, így remek tanácsokkal, tippekel látja majd önt is el, ahogy engem is.
Csaba Horváth
Csaba Horváth
2022-08-28
Egy: Ingatlanangyal kedves és okos hölgy. Kettő: Nagyon ért ahhoz amit csinál, így nemcsak a felmerülő kérdésekre adja meg a jó választ, de azokra is, amelyek (még) fel sem merültek. Három: Ingatlan ügyekben nagyon otthon van, ha bizonyos ritka témákban mégsem annyira, akkor utánanéz. Négy: Mivel érti a dolgát, meg is kéri az árát. Öt: Mivel érti a dolgát, az útmutatása felbecsülhetetlen értékű. Hat: Az egyenleg így mindig pozitív és jókora szám lesz. Hét: Hálásan köszönöm, Éva!
Diána Reszkető
Diána Reszkető
2022-08-13
Éva egy tökéletesen felkészült, végtelenül profi szakember. Első beszélgetésünk alkalmával tisztáztuk, hogy a home-staginget nem (részben) felújítandó házakra találták ki, de ezzel együtt a ház és az én felkészítésem az eladási folyamatra nélkülözhetetlen óriási segítséget jelentett. Ezt nem is lehetne szebben leírni, minthogy a jó társaság mellett Éva szolgáltatásának a haszna milliókban volt mérhető. Köszönöm ezúton is!!
Judit Antal-Pap
Judit Antal-Pap
2022-08-02
Mindenkinek ajánlom ezt a kedves hölgyet, ha pénzt akar spórolni a házeladás során.
Ildikó Kovács
Ildikó Kovács
2022-04-18
Nagyon megnyerő volt a telefonos konzultáció, Éva nagyon kedves segítőkész volt, és olyan dolgokra is rávilágított amikre egyáltalán nem gondoltam, hogy figyelni kell vagy fontos lehet. Felhívta a figyelmem, a hiányosságokra, és elmondta,hogyan tudok javítani a jelenlegi állapoton. Nagyon hálás vagyok neki mert az általa javasolt változtatásokkal sokkal kedvezőbb áron tudom meghirdetni, illetve eladni lakásomat.Rengeteget segített a lakásértékelés abban, hogy tisztábban lássam a dolgokat.
János Orgován
János Orgován
2022-02-21
Köszönöm szépen az önzetlen segítségét és tanácsadását! Nagyon sokat segített! Bátran tudom ajánlani mindenkinek!! Köszönettel: János
Zoltan Lehoczky
Zoltan Lehoczky
2022-01-24
Az IngatlanAngyallal értelmet nyer a know-how, azaz, ő tudja, hogy hogyan célszerű értékesíteni és ez a kulcs. Aprólékosan projekt terv szerint áll össze a kép és válik világossá a Tulajdonos számára, hogy mit kell tennie. Ez az Angyal hozzáadott értéke, ami a különbséget jelenti a sikeres üzlet és az időpocsékolós próbálkozás, avagy egy szub-optimális eredmény között. Kell mondanom mekkora érték egy hatékony tanácsadóval / projektvezetővel dolgozni? Pénzben, sikerélményben, bármiben kifejezhető érték, mindenkinek kívánom.

Ingatlan témák