Örökölt ingatlan eladása 2024

Szerző: | Örökölt ingatlan

Az örökölt ingatlan eladása 2024 cikk azt mutatja meg, hogyan add el jól örökölt ingatlanodat. Sokszor ugyanis az örökösök nehezen birkóznak meg ezzel a nagy falatnak tűnő feladattal. Ezenkívül az is jellemző, hogy jóval alacsonyabb áron adják el, mint amennyiért lehetett volna. Az örökölt ingatlan tudatos eladása megoldás ezekre.

Az örökölt ingatlaneladás témában írt cikksorozatom első részében arról írtam, hogy mi a kiindulási helyzet egy örökölt ingatlan eladásánál, és a hatalmasnak tűnő munkát lebontottam kisebb egységekre.

A második részben pedig lépésről lépésre megmutattam, hogyan tudod szisztematikusan elvégezni az örökölt lakás kiürítését.

Most pedig az eladási folyamat további fázisait nézzük át, különös részletességgel az örökölt ingatlan eladása utáni adózását.

Itt említem meg, hogy egyik ügyfelem interjút adott örökölt ingatlana eladásának történetéről. Dia tanulságai és tapasztalatai neked is hasznosak lehetnek.

Visszatérve a cikk témájához, még egyszer felsorolom, hogy melyek az örökölt ingatlan eladásának fázisai:

 1. Az ingatlan kiürítésének a megkezdése (lásd cikksorozat második része)
 2. Felkészítés eladásra
 3. Az ingatlan eladása
 4. Teljes kiürítés
 5. Birtokbaadás
 6. Az örökölt ingatlan eladása utáni adózás

1. Az örökölt ingatlan felkészítése eladásra

Az előző részben leírt ingatlan kiürítés tulajdonképpen az elengedhetetlen nulladik lépése az ingatlan felkészítésének. Örökölt lakás eladása esetében általában a klasszikus home stagingre nincsen lehetőség, hiszen jellemzően felújításra szoruló, nem karbantartott ingatlanokról van szó. Vagyis például hiábavaló lenne a festés, minden megjavítandó dolognak a megjavítása, hiszen tudható, hogy az új tulajdonos vélhetően az utolsó szögig mindent fel fog újítani, beleértve az energetikai felújítást is.

Akkor mégis mit lehet tenni? Az ingatlan állapotához mérten felkészíteni az ingatlan eladásra. Ennek a lényege, hogy felújítás nélkül, azaz az adott állapotban mutatjuk meg az ingatlan előnyös oldalait. Mert attól, hogy nincs jó állapotban egy ingatlan, még van benne lehetőség, vannak előnyös oldalai. A lényeg, hogy mindig a konkrét ingatlan állapota dönti el, hogy pontosan mit kell csinálni, minek van értelme. Ehhez a legjobb, ha szakértő tanácsát kéred.

A felkészítés elemei:

 • Rend és tisztaság: áttekinthetőség, minden felesleges dolog eltávolítása
 • Tágasság: felesleges bútorok eltávolítása
 • Személytelenítés: személyes tárgyak (pl. fotók, feszület stb) eltávolítása
 • Világosság: csak világos illetve fényáteresztő függönyök maradjanak (mossuk ki), sötét függönyöket szedjük le, redőnyöket, rolókat húzzuk fel! Ha pedig rossz állapotban van a függöny, akkor inkább szedjük le!

Amennyiben ezt a négy elemet megvalósítjuk,akkor az egyszerűen, de áttekinthetően, tisztán bemutatott ingatlanról a vevő a lehető legjobb képet kapja, ami akár milliókat is érthet, illetve az eladhatatlan eladhatóvá válik.

Az ingatlan fizikai előkészítésével, felkészítésével párhuzamosan el kell kezdeni az információ gyűjtést és a szükséges dokumentumokat is be kell szerezni. A legfontosabb teendők:

 1. Energiatanúsítvány beszerzése, megcsináltatása
 2. Alapító okirat beszerzése ( társasházi lakás esetében)
 3. Szervezeti Működési Szabályzat beszerzése (társasházi lakás esetében)
 4. Határozatok Könyve beszerzése (társasházi lakás esetében)
 5. Társasház költségvetésének, gazdálkodásának a dokumentumai
 6. Az ingatlan rezsi költségeinek táblázatban történő kimutatása, legalább az elmúlt 2-3 évre
7 profi tipp ingatlaneladáshoz

2. A örökölt ingatlan eladása 2024

Maga az örökölt lakás vagy örökölt ház eladása az előzőekben leírt komoly előkészületek kezdődhet. A fenti útmutatást követve az ingatlan áttekinthetően, tisztán, rendezetten áll készen a fotózásra. Fontos, hogy egyértelmű legyen, melyik helyiségnek mi a funkciója. Annyi bútort használjunk, amennyi feltétlenül szükséges az adott helyiség funkcióját illetően!

A következő lépéseket kell megtenni, amennyiben nem ingatlan közvetítővel dolgozunk:

 • Fotózás
 • Alaprajz elkészítése
 • Hirdetési szöveg megírása
 • Hirdetés feladása (fotók + alaprajz + az ingatlant bemutató szöveg)
 • Érdeklődőknek az ingatlan bemutatása
 • Tárgyalások vevő jelöltekkel
 • Megállapodás
 • Adásvételi szerződés aláírása

Ez a tömör lista persze rengeteg részletet tartalmaz, és sok munkát takar, heteket, de inkább hónapokat vesz igénybe. Az ingatlaneladás menete lépéről lépésre cikkben megtalálod az összes részletet.

3. Az ingatlan teljes kiürítése

Az adásvételi szerződés után az eladó legfontosabb dolga teljesen kiürített állapotra hozni az ingatlant. Mivel a kiürítési munka nagy részét már az első lépésnél elvégeztük, ilyenkor már viszonylag kevés feladat vár az eladóra. Az első lépésnél leírt módon kell járni a maradék bútorokkal kapcsolatosan is, ezért ezt nem ismétlem meg.

Figyeljünk arra, hogy amennyiben van, akkor az erkélyt, a pincei tárolót vagy garázst is teljes mértékben ürítsük ki! Természetesen mindig megbeszélés tárgya, hogy esetlegen bizonyos tárgyak, felszerelések ott maradjanak-e az ingatlanban. ezzel mindkét fél jól járhat. Egy rossz állapotban lévő, nem karbantartott ingatlan esetében valószínűleg kevés ilyen lesz, de nem zárható ki.

A adásvételi szerződések mindig szólnak a birtokbaadás idejéről, határidejéről. Ezt fontos komolyan venni. Ha a vevő a teljes vételárat kifizette, akkor teljesen jogosan elvárja, hogy mihamarabb birtokba vegye azt.

Tehát az eladónak felelősségteljesen kell gondoskodnia arról, hogy az adott határidőre mindent kiürítsen az eladott ingatlanból, hogy az üresen, tisztán várja az új tulajdonost.

4. Birtokbaadás

Miután a vevő kifizette az ingatlan vételárát, jöhet az ingatlan birtokbaadása, amikor fizikailag adja át az eladó a vevőnek az ingatlant. Megmutatja a tudnivalókat, átadja valamennyi kulcsot és együtt leolvassák a mérőórákat. A birtokba adás tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az interneten több forrásból le lehet tölteni formanyomtatványt.

Hogy nézzen ki a birtokbaadási jegyzőkönyv?

 • Tartalmazza az ingatlan pontos címét és helyrajzi számát is
 • Tartalmazza az eladó(k) és vevő(k) nevét és beazonosítási adatait
 • Legyen rajta a mérőórák száma és állása
 • Legyen rajta dátum
 • Írják alá a vevők és eladók
 • Legyen két tanú is

Hivatalosan a vevő feladat elintézni a különböző mérőórák átírását, de természetesen a helyzettől függően a felek megoszthatják a feladatokat. Sajnos nincsen egységes eljárásrendjük a víz,- gáz-, elektromos- és egyéb szolgáltatóknak, úgyhogy tájékozódni kell a honlapjukon, mi a vonatkozó ügymenet, milyen nyomtatványokat kell kitölteni. Egyedi, hogy melyik szolgáltató kéri, és melyik nem a birtokba adási jegyzőkönyvet. A legtöbb helyen már lehet az átírást elektronikusan is intézni.

5. Örökölt ingatlan eladása utáni adózás

Örökölt lakás eladásából származó jövedelem ugyanúgy adóköteles, mint bármilyen ingatlan eladásból származó jövedelem. Az adózással kapcsolatos alapokat érdemes érteni és tudni már előre, hiszen bizonyos döntéseket ez alapján kell meghozni.

Az örökölt ingatlan tudatos eladása azt is magában foglalja, hogy alapszinten érted az adózási tudnivalókat. Az adózási ismeretek birtokában lehet jó döntéseket hozni az eladással kapcsolatban. Ha nem gondolkodsz előre, egy csomó pénzt veszíthetsz az örökölt ingatlan eladásán.

Az alábbiakban leírt, az örökölt ingatlan eladása utáni adózás témával kapcsolatos információ nem teljeskörű és nem tekinthető szaktanácsadásnak. Konkrét esetre vonatkozó specifikus kérdésekkel kapcsolatban mindenképpen fordulj szakemberhez! Könyvelőhöz, adótanácsadóhoz vagy ügyvédhez. Ingatlan szakértő vagyok, tehát kérlek, ne írj nekem ebben a témában!

5.1. Örökölt ingatlan eladása utáni adózás – Fogalmak

Az ingatlan eladásból származó jövedelem adózásakor a következő fogalmakat fontos érteni.

a.) Az értékesített ingatlan szerzésének az időpontja

Öröklés esetén a szerzés időpontja az a nap, amelyen az örökség megnyílik, azaz az örökhagyó halálának a napja.

b.) A bevétel

A jövedelem megállapításának első lépése az ingatlan átruházásából származó bevétel meghatározása. Bevételnek tekintendő mindazon bevétel, amelyet a magánszemély az átruházással megszerez. Amennyiben eladod, azaz értékesíted az örökölt ingatlant, akkor a bevétel az eladási ár.

c.) A költség

Az örökölt ingatlan eladásából származó bevételből levonható költségek a következők:

 • A megszerzésre fordított összeg, és az ezzel összefüggő más kiadások.
 • Az értéknövelő beruházások.
 • A szerzési időponthoz tartozó bevételrész arányában az átruházással kapcsolatos kiadások, ideértve az adott ingatlannal kapcsolatban az állammal szemben vállalt kötelezettség alapján igazoltan megfizetett összeget is.

Nagyon fontos: a kiadásokat számlával, okirattal kell igazolni.

Az ingatlan átruházásával kapcsolatban elszámolható költségek körében tipikusan – az ingatlan átruházásával szorosan összefüggő – olyan költségek számolhatók el, mint pl. az ügyvédi költség, a szakértő és az ingatlanközvetítő díja, a hirdetés díja, valamint az ingatlan megszerzéséhez kapcsolódó ún. ingatlanszerzési illeték összege stb.


Figyelem! A fentiekben foglaltakra tekintettel tehát az ingatlanértékesítésből származó jövedelem megállapításánál az ingatlan kiürítése vonatkozásában felmerülő költségek nem számolhatók el.  

d.) Megszerzésre fordított összeg

A költségek közül a megszerzésre fordított összeg a legnagyobb. Nos, örökölt ingatlan esetében ez szokott zavart okozni, hiszen elsőre nem feltétlenül érthető a “szerzés” szó. Itt a szerzés az öröklést jelenti.

Örökléssel szerzett ingatlan esetében a hagyatéki leltárban feltüntetett, vagy a hagyatéki eljáráskor az ingatlan értékeként feltüntetett egyéb érték a megszerzésre fordított összeg. Ennek forrása az adó-és értékbizonyítvány.

Az adó- és értékbizonyítvány egy hatósági bizonyítvány, amit az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője állít ki adóhatósági hatáskörében. Ezt kapja meg a közjegyző, és ezzel dolgozik.

5.2. Örökölt ingatlan eladása utáni adózás 2024 Jövedelem megállapítása

Az ingatlaneladás esetén a bevétel és a költség közti különbséget le kell adózni.

Első lépés a jövedelem megállapításakor a számított összeg kiszámítása. A számított összeget úgy kell meghatározni, hogy a bevételt csökkenteni kell a költségekkel.

Nézzünk egy egyszerű példát!

Kovács János örökölt egy lakást 2012-ben. A lakás ára a hagyatéki leltárban 20 millió forint volt, vagyis ez a megszerzésre fordított összeg. A szerzéssel kapcsolatban 300.0000 Ft költség (pl. közjegyzői díj) merült fel. Az értéknövelő beruházások értéke 4 millió Ft volt. Kovács János 2023 januárjában 35 millió forintért értékesítette örökölt lakását. Mekkora jövedelme származott?

Bevétel: 35.000.000
Költségek: 20.000.000 + 300.000 + 4.000.000

Jövedelem számított összege = Bevétel – Költségek azaz 35.000.000 – 24.300.000 = 10.700.000 Ft

De a számított jövedelem nem adja meg a választ az adó mértékére, ugyanis figyelembe kell azt venni, hogy az örökölt ingatlan mennyi ideig volt az eladó tulajdonában.

5.3. Örökölt ingatlan eladása utáni adózás – Tulajdonban tartás figyelembevétele

A jövedelem számított összege a törvényben meghatározott feltételekkel és mértékben csökkenthető.

Amennyiben lakásodat vagy házadat 2023-ban adod vagy adtad el, a számított jövedelem összegből a szerzés időpontjától függően a következők szerint meghatározott összeg tekintendő jövedelemnek:

ingatlaneladás utáni jövedelem számítása 2023
Jövedelemszámítás kalkulációs táblája, 2023
Forrás: NAV

Amint az látható, 2018-ben vagy azt megelőzően örökölt ingatlan 2023-ban történő értékesítésekor már nem keletkezik adóköteles jövedelem.

Összegezve tehát, amennyiben a szerzéstől, azaz örökléstől számított öt éven túl történik az értékesítés, akkor nem kell adózni utána.

A fenti példánál maradva megállapíthatjuk, hogy Kovács Jánosnak nem kell adóznia, mert 2018-at megelőzően örökölte a lakást, vagyis az öt évnél tovább volt a tulajdonában értékesítés előtt.

5.4. Örökölt ingatlan eladása utáni adózás – Adó mértéke

Az örökölt lakás eladásából származó jövedelem után jelenleg 15 százalék személyi jövedelemadót (SZJA) kell fizetni.

Az örökölt ingatlan eladása utáni adózás kiszámolására kalkulátor áll rendelkezésre a NAV honlapján. Ezzel könnyedén ki tudod számolni az eladásból származó jövedelmet és adót. A kalkulátor segítséget nyújt magánszemélyek számára az ingatlanértékesítés hat leggyakrabban előforduló esetében az átruházásból származó jövedelem és az azt terhelő adó megállapításához.

A jövedelem és az adó kiszámításához érdemes a NAV vonatkozó tájékoztató dokumentumát áttanulmányozni. Figyelem! Ez évente változik. Tehát, ha ismerni akarod örökölt ingatlanod eladása utáni adózás tudnivalóit, akkor a legfrissebbet töltsd le: Az ingatlan értékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemről című 9. információs füzetet!

5.5. Adóbevallási kötelezettség

Amennyiben 2023-ban adtad vagy fogod eladni örökölt lakásodat vagy örökölt házadat, akkor azt 2024-ben kell bevallanod és leadóznod. Az SZJA bevallás határideje 2024. május 20.

Figyelem! Nem kell bevallani az örökölt ingatlan eladásából bevételt akkor, ha az adómentes, vagy abból jövedelem nem keletkezik.

Fontos tudni, hogy az adó megállapításhoz való jog elévülésének határidejéig, azaz 2023-es jövedelemszerzés esetén 2029. december 31-ig minden szerződést, igazolást, okiratot meg kell őrizni és egy esetleges NAV-ellenőrzésnél be kell mutatni.

6. Mit is jelent tehát az örökölt ingatlan eladása tudatosan?

A tudatos itt most azt jelenti, hogy megfontolva, szándékosan végrehajtott tett, cselekedet. Tudatosnak lenni azt jelenti, hogy elgondolkozol azon, hogyan oldjál meg egy helyzetet a lehető legjobban, és ennek megfelelően cselekszel. Tudatosnak lenni felelős döntések sorozata. Tudatosan felismered, hogy mennyi minden rajtad múlik.

A tudatos örökölt ingatlan eladása azt jelenti tehát, hogy megfontolva, tervezetten viszed végig az ingatlan kiürítését és eladását. Szisztematikusan lépésről lépésre haladsz a feladatokkal cikksorozatomban leírt útmutatót követve. Tudod azt, hogy mit miért teszel. Tudod azt, hogy az eladás egyes szakaszaiban mi a dolgod.

Például tudod azt, hogy a kiürítés megkezdésekor mit kell eltávolítanod, tudod azt, hogy milyen utakat választhatsz a tárgyaktól való megszabadulásra. Tudod azt, hogy az eladással kapcsolatos valamennyi igénybe vett szolgáltatásról számlát kérsz, és elteszed azokat, hiszen ezzel a fizetendő adódat tudod csökkenteni.

Amennyiben tudatosan állsz neki az örökölt lakás eladásának, akkor nem szenvedsz a rád zúduló feladatok miatt, elkerülöd a kapkodást, és a ráfordított időt le tudod rövidíteni. Vagyis az út viselhető és kibírható lesz. Hiszen tudod, mi a célod, és annak érdekében cselekszel.

7. Mik az előnyei, ha így történik az örökölt ingatlan értékesítése?

Amennyiben az örökölt ingatlan eladása tudatosan történik, és az ebben a cikksorozatban leírt lépéseket követed, akkor:

 • A lehető leggyorsabban eladhatóvá válik az örökölt ingatlan.
 • Többért tudod eladni az ingatlant.
 • Az eladhatatlannak tűnő örökölt lakás eladhatóvá válik.
 • Kevesebb stresszel jár az örökölt ingatlan kiürítése és eladása.
 • Áttekinthetővé válnak az elvégzendő feladatok.
 • Az egész hatalmas kihívás emészthetővé és teljesíthetővé válik.

Amennyiben ehhez testre szabott tanácsadást szeretnél, arra itt tudsz jelentkezni:

Start tanácsadás csomag

Mentor tanácsadás csomag

Magyari Éva,

az Ingatlanangyalod
ingatlan- és home staging szakértő

A kiemelt kép forrása: saját fotó, készült Dániában, Humlebæk temetőjében

Magyari Éva, ingatlan eladási tanácsadó

Magyari Éva vagyok.
Ingatlantulajdonosoknak segítek, hogy gyorsan és a lehető legjobb áron el tudják adni a házukat vagy lakásukat – ingatlanközvetítő nélkül.

Legfrissebb cikkek

Wekerlei lakás eladási története

Ebben a cikkben egy wekerlei lakás eladásának a történetét mutatom be. Ezáltal világos lesz számodra, hogy néz ki egy eladási projekt velem és az is, milyen hatása van a home stagingnek.

Hogyan add el nyaralódat két nap alatt?

Most megtudhatod, hogy milyen lépések vezetnek el oda, hogy egy ingatlan felkészítve, vagyis home stagingelt állapotban a piacra kerüljön. Ez a cikk esettanulmány és referencia egyben.

 Vélemények

Reka Koczka
Reka Koczka
2022-12-06
Éva nagy szakértelemmel rendelkező, kiváló ingatlan eladási tanácsadó. :) Csak ajánlani tudom mindenkinek akinek segítségre lenne szüksége ingatlan eladással kapcsolatos ügyekben. Éva szaktudása több területre is kiterjed, így remek tanácsokkal, tippekel látja majd önt is el, ahogy engem is.
Csaba Horváth
Csaba Horváth
2022-08-28
Egy: Ingatlanangyal kedves és okos hölgy. Kettő: Nagyon ért ahhoz amit csinál, így nemcsak a felmerülő kérdésekre adja meg a jó választ, de azokra is, amelyek (még) fel sem merültek. Három: Ingatlan ügyekben nagyon otthon van, ha bizonyos ritka témákban mégsem annyira, akkor utánanéz. Négy: Mivel érti a dolgát, meg is kéri az árát. Öt: Mivel érti a dolgát, az útmutatása felbecsülhetetlen értékű. Hat: Az egyenleg így mindig pozitív és jókora szám lesz. Hét: Hálásan köszönöm, Éva!
Diána Reszkető
Diána Reszkető
2022-08-13
Éva egy tökéletesen felkészült, végtelenül profi szakember. Első beszélgetésünk alkalmával tisztáztuk, hogy a home-staginget nem (részben) felújítandó házakra találták ki, de ezzel együtt a ház és az én felkészítésem az eladási folyamatra nélkülözhetetlen óriási segítséget jelentett. Ezt nem is lehetne szebben leírni, minthogy a jó társaság mellett Éva szolgáltatásának a haszna milliókban volt mérhető. Köszönöm ezúton is!!
Judit Antal-Pap
Judit Antal-Pap
2022-08-02
Mindenkinek ajánlom ezt a kedves hölgyet, ha pénzt akar spórolni a házeladás során.
Ildikó Kovács
Ildikó Kovács
2022-04-18
Nagyon megnyerő volt a telefonos konzultáció, Éva nagyon kedves segítőkész volt, és olyan dolgokra is rávilágított amikre egyáltalán nem gondoltam, hogy figyelni kell vagy fontos lehet. Felhívta a figyelmem, a hiányosságokra, és elmondta,hogyan tudok javítani a jelenlegi állapoton. Nagyon hálás vagyok neki mert az általa javasolt változtatásokkal sokkal kedvezőbb áron tudom meghirdetni, illetve eladni lakásomat.Rengeteget segített a lakásértékelés abban, hogy tisztábban lássam a dolgokat.
János Orgován
János Orgován
2022-02-21
Köszönöm szépen az önzetlen segítségét és tanácsadását! Nagyon sokat segített! Bátran tudom ajánlani mindenkinek!! Köszönettel: János
Zoltan Lehoczky
Zoltan Lehoczky
2022-01-24
Az IngatlanAngyallal értelmet nyer a know-how, azaz, ő tudja, hogy hogyan célszerű értékesíteni és ez a kulcs. Aprólékosan projekt terv szerint áll össze a kép és válik világossá a Tulajdonos számára, hogy mit kell tennie. Ez az Angyal hozzáadott értéke, ami a különbséget jelenti a sikeres üzlet és az időpocsékolós próbálkozás, avagy egy szub-optimális eredmény között. Kell mondanom mekkora érték egy hatékony tanácsadóval / projektvezetővel dolgozni? Pénzben, sikerélményben, bármiben kifejezhető érték, mindenkinek kívánom.

Ingatlan témák