Az örökölt ingatlan eladása 2022 cikk azt mutatja meg, hogyan add el örökölt ingatlanodat tudatosan. Sokszor ugyanis az örökösök nehezen birkóznak meg ezzel a nagy falatnak tűnő feladattal. Ezenkívül az is jellemző, hogy jóval alacsonyabb áron adják el, mint amennyiért lehetett volna. Az örökölt ingatlan tudatos eladása megoldás ezekre.

Az örökölt ingatlan eladás témában írt cikksorozatom első részében arról írtam, hogy mi a kiindulási helyzet egy örökölt ingatlan eladásánál, és a hatalmasnak tűnő munkát lebontottam kisebb egységekre.

A második részben pedig lépésről lépésre megmutattam, hogyan tudod szisztematikusan elvégezni az örökölt lakás kiürítését.

Most pedig az eladási folyamat további fázisait nézzük át, különös részletességgel az örökölt ingatlan eladása utáni adózását 2022-ben.

Ahogy erről a korábbi részekben szó volt, az örökölt ingatlan eladásának fázisai a következők:

 1. Az ingatlan kiürítésének a megkezdése (lásd cikksorozat második része)
 2. Felkészítés eladásra
 3. Az ingatlan eladása
 4. Teljes kiürítés
 5. Birtokba adás
 6. Az örökölt ingatlan eladása utáni adózás

1. Az örökölt ingatlan felkészítése eladásra

Az előző részben leírt ingatlan kiürítés tulajdonképpen az elengedhetetlen nulladik lépése az ingatlan felkészítésének. Örökölt lakás eladása esetében általában a klasszikus home stagingre nincsen lehetőség, hiszen jellemzően felújításra szoruló, nem karbantartott ingatlanokról van szó. Vagyis például hiábavaló lenne a festés, minden megjavítandó dolognak a megjavítása, hiszen tudható, hogy az új tulajdonos az utolsó szögig mindent fel fog újítani.

Akkor mégis mit lehet tenni? Minimál home staginget. Ennek a lényege, hogy festés, felújítás nélkül, azaz az adott állapotban mutatjuk meg az ingatlan előnyös oldalait. Mert attól, hogy nincs jó állapotban egy ingatlan, még van benne lehetőség, vannak előnyös oldalai.

A minimál home staging elemei:

 • Rend és tisztaság: áttekinthetőség, minden felesleges dolog eltávolítása
 • Tágasság: felesleges bútorok eltávolítása
 • Személytelenítés: személyes tárgyak (pl. fotók, feszület stb) eltávolítása
 • Világosság: csak világos függönyök maradjanak (mossuk ki), sötét függönyöket szedjük le, redőnyöket, rolókat húzzuk fel!

Amennyiben ezt a négy elemet megvalósítjuk,akkor az egyszerűen, de áttekinthetően, tisztán bemutatott ingatlanról a vevő a lehető legjobb képet kapja, ami akár milliókat is érthet, illetve az eladhatatlan eladhatóvá válik.

Az ingatlan fizikai előkészítésével, felkészítésével párhuzamosan el kell kezdeni az információ gyűjtést és a szükséges dokumentumokat is be kell szerezni. A legfontosabb teendők:

 1. Energiatanúsítvány beszerzése, megcsináltatása
 2. Alapító okirat beszerzése ( társasházi lakás esetében)
 3. Szervezeti Működési Szabályzat beszerzése (társasházi lakás esetében)
 4. Határozatok Könyve beszerzése (társasházi lakás esetében)
 5. Épület költségvetésének, gazdálkodásának a dokumentumai
 6. Az ingatlan rezsi költségeinek táblázatban történő kimutatása, legalább az elmúlt 2-3 évre

2. A örökölt lakás eladása

Maga az örökölt lakás eladása az előzőekben leírt komoly előkészületek, leginkább az ingatlan elsődleges kiürítése után készen kezdődhet. A fenti útmutatás követve az ingatlan áttekinthetően, tisztán, rendezetten áll készen a fotózásra. Fontos, hogy egyértelmű legyen, melyik helyiségnek mi a funkciója. Annyi bútort használjunk, amennyi feltétlenül szükséges az adott helyiség funkcióját illetően!

A következő lépéseket kell megtenni, amennyiben nem ingatlan közvetítővel dolgozunk:

 • Fotózás
 • Alaprajz elkészítése
 • Hirdetési szöveg megírása
 • Hirdetés feladása (fotók + alaprajz + az ingatlant bemutató szöveg)
 • Érdeklődőknek az ingatlan mutatása
 • Tárgyalások vevő jelöltekkel
 • Megállapodás
 • Adásvételi szerződés aláírása

Ez a tömör lista persze rengeteg részletet tartalmaz, és sok munkát takar, heteket, de inkább hónapokat vesz igénybe. Az ingatlan eladás menete lépéről lépésre cikkben megtalálod az összes részletet.

3. A lakás teljes kiürítése

Az adásvételi szerződés után az eladó legfontosabb dolga teljesen kiürített állapotra hozni az ingatlant. Mivel a kiürítési munka nagy részét már az első lépésnél elvégeztük, ilyenkor már viszonylag kevés feladat vár az eladóra. Az első lépésnél leírt módon kell járni a maradék bútorokkal kapcsolatosan is, ezért ezt nem ismétlem meg.

Figyeljünk arra, hogy amennyiben van, akkor az erkélyt, a pincei tárolót vagy garázst is teljes mértékben ürítsük ki! Természetesen mindig megbeszélés tárgya, hogy esetlegen bizonyos tárgyak, felszerelések ott maradjanak-e az ingatlanban. ezzel mindkét fél jól járhat. Egy rossz állapotban lévő, nem karbantartott ingatlan esetében valószínűleg kevés ilyen lesz, de nem zárható ki.

A adásvételi szerződések mindig szólnak a birtokba adás idejéről, határidejéről. Ezt fontos komolyan venni. Ha a vevő a teljes vételárat kifizette, akkor teljesen jogosan elvárja, hogy mihamarabb birtokba vegye azt.

Tehát az eladónak felelősségteljesen kell gondoskodnia arról, hogy az adott határidőre mindent kiürítsen az eladott ingatlanból, hogy az üresen, tisztán várja az új tulajdonost.

4. Birtokba adás

Miután a vevő kifizette az ingatlan vételárát, jöhet az ingatlan birtokba adása, amikor fizikailag adja át az eladó a vevőnek az ingatlant. Megmutatja a tudnivalókat, átadja valamennyi kulcsot és együtt leolvassák a mérőórákat. A birtokba adás tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az interneten több forrásból le lehet tölteni formanyomtatványt.

Hogy nézzen ki a birtokba adási jegyzőkönyv?

 • Tartalmazza az ingatlan pontos címét és helyrajzi számát is
 • Tartalmazza az eladó(k) és vevő(k) nevét és beazonosítási adatait
 • Legyen rajta a mérőórák száma és állása
 • Legyen rajta dátum
 • Írják alá a vevők és eladók
 • Legyen két tanú is

Hivatalosan a vevő feladat elintézni a különböző mérőórák átírását, de természetesen a helyzettől függően a felek megoszthatják a feladatokat. Sajnos nincsen egységes eljárásrendjük a víz,- gáz-, elektromos- és egyéb szolgáltatóknak, úgyhogy tájékozódni kell a honlapjukon, mi a vonatkozó ügymenet, milyen nyomtatványokat kell kitölteni. Egyedi, hogy melyik szolgáltató kéri, és melyik nem a birtokba adási jegyzőkönyvet. A legtöbb helyen már lehet az átírást elektronikusan is intézni.

5. Örökölt ingatlan eladása utáni adózás 2022

Örökölt lakás eladásából származó jövedelem ugyanúgy adóköteles, mint bármilyen ingatlan eladásból származó jövedelem. Az adózással kapcsolatos alapokat érdemes érteni és tudni már előre, hiszen bizonyos döntéseket ez alapján kell meghozni.

Az örökölt ingatlan tudatos eladása azt is magában foglalja, hogy alapszinten érted az adózási tudnivalókat. Az adózási ismeretek birtokában lehet jó döntéseket hozni az eladással kapcsolatban. Ha nem gondolkodsz előre, egy csomó pénzt veszíthetsz az örökölt ingatlan eladásán.

Az alábbiakban leírt, az örökölt ingatlan eladása utáni adózás 2022 témával kapcsolatos információ nem teljeskörű és nem tekinthető szaktanácsadásnak. Konkrét esetre vonatkozó specifikus kérdésekkel kapcsolatban mindenképpen fordulj szakemberhez! Könyvelőhöz, adótanácsadóhoz vagy ügyvédhez.

5.1. Örökölt ingatlan eladása utáni adózás – Fogalmak

Az ingatlan eladásból származó jövedelem adózásakor a következő fogalmakat fontos érteni.

a.) Az értékesített ingatlan szerzésének az időpontja

Öröklés esetén a szerzés időpontja az a nap, amelyen az örökség megnyílik, azaz az örökhagyó halálának a napja.

b.) A bevétel

A jövedelem megállapításának első lépése az ingatlan átruházásából származó bevétel meghatározása. Bevételnek tekintendő mindazon bevétel, amelyet a magánszemély az átruházással megszerez. Amennyiben eladod, azaz értékesíted az örökölt ingatlant, akkor a bevétel az eladási ár.

c.) A költség

Az örökölt ingatlan eladásából származó bevételből levonható költségek a következők:

 • A megszerzésre fordított összeg, és az ezzel összefüggő más kiadások.
 • Az értéknövelő beruházások.
 • A szerzési időponthoz tartozó bevételrész arányában az átruházással kapcsolatos kiadások, ideértve az adott ingatlannal kapcsolatban az állammal szemben vállalt kötelezettség alapján igazoltan megfizetett összeget is.

Nagyon fontos: a kiadásokat számlával, okirattal kell igazolni.

d.) Megszerzésre fordított összeg

A költségek közül a megszerzésre fordított összeg a legnagyobb. Nos, örökölt ingatlan esetében ez szokott zavart okozni, hiszen elsőre nem feltétlenül érthető a “szerzés” szó. Itt a szerzés az öröklést jelenti.

Örökléssel szerzett ingatlan esetében a hagyatéki leltárban feltüntetett, vagy a hagyatéki eljáráskor az ingatlan értékeként feltüntetett egyéb érték a megszerzésre fordított összeg. Ennek forrása az adó-és értékbizonyítvány.

Az adó- és értékbizonyítvány egy hatósági bizonyítvány, amit az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője állít ki adóhatósági hatáskörében. Ezt kapja meg a közjegyző, és ezzel dolgozik.

5.2. Örökölt ingatlan eladása utáni adózás – Jövedelem megállapítása

Az ingatlan eladás esetén a bevétel és a költség közti különbséget le kell adózni.

Első lépés a jövedelem megállapításakor a számított összeg kiszámítása. A számított összeget úgy kell meghatározni, hogy a bevételt csökkenteni kell a költségekkel.

Nézzünk egy egyszerű példát!

Kovács János örökölt egy lakást 2012-ben. A lakás ára a hagyatéki leltárban 20 millió forint volt, vagyis ez a megszerzésre fordított összeg. A szerzéssel kapcsolatban 300.0000 Ft költség (pl. közjegyzői díj) merült fel. Az értéknövelő beruházások értéke 4 millió Ft volt. Kovács János 2022 januárjában 35 millió forintért értékesítette örökölt lakását. Mekkora jövedelme származott?

Bevétel: 35.000.000
Költségek: 20.000.000 + 300.000 + 4.000.000

Jövedelem számított összege = Bevétel – Költségek azaz 35.000.000 – 24.300.000 = 10.700.000 Ft

De a számított jövedelem nem adja meg a választ az adó mértékére, ugyanis figyelembe kell azt venni, hogy az örökölt ingatlan mennyi ideig volt az eladó tulajdonában.

5.3. Örökölt ingatlan eladása utáni adózás – Tulajdonban tartás figyelembevétele

A jövedelem számított összege a törvényben meghatározott feltételekkel és mértékben csökkenthető.

Ingatlan és vagyoni értékű jog (haszonélvezeti jog) 2022-ben történt átruházásakor a számított összegből a szerzés időpontjától függően a következők szerint meghatározott összeg tekintendő jövedelemnek:

ingatlan eladás utáni adózás 2022

A 2017-ben vagy azt megelőzően örökölt ingatlan 2022-ben történő értékesítésekor már nem keletkezik adóköteles jövedelem.

Összegezve tehát, amennyiben a szerzéstől, azaz örökléstől számított öt éven túl történik az értékesítés, akkor nem kell adózni utána.

A fenti példánál maradva megállapíthatjuk, hogy Kovács Jánosnak nem kell adóznia, mert 2017-et megelőzőn örökölte a lakást, vagyis az öt évnél tovább volt a tulajdonában értékesítés előtt.

5.4. Örökölt ingatlan eladása utáni adózás – Adó mértéke

Az örökölt lakás eladásából származó jövedelem után 2022-ben 15 százalék személyi jövedelemadót (SZJA) kell fizetni.

Az örökölt ingatlan eladása utáni adózás kiszámolására kalkulátor áll rendelkezésre a NAV honlapján. Ezzel könnyedén ki tudod számolni az eladásból származó jövedelmet és adót. A kalkulátor segítséget nyújt magánszemélyek számára az ingatlanértékesítés hat leggyakrabban előforduló esetében az átruházásból származó jövedelem és az azt terhelő adó megállapításához.

A jövedelem és az adó kiszámításához érdemes a NAV vonatkozó tájékoztató dokumentumát áttanulmányozni. Figyelem! Ez évente változik. Tehát, ha ismerni akarod örökölt ingatlanod eladása utáni adózás tudnivalóit, akkor a legfrissebbet töltsd le: Az ingatlan értékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemről című 9. információs füzet keltezése 2022. január 24.

5.5. Adóbevallási kötelezettség

Amennyiben 2021-ban adtad el örökölt lakásodat, akkor azt 2022-ben kell bevallanod és leadóznod. Az SZJA bevallás határideje 2022. május 20.

Figyelem! Nem kell bevallani az örökölt ingatlan eladásából bevételt akkor, ha az adómentes, vagy abból jövedelem nem keletkezik.

Ha 2022-ben értékesíted örökölt lakásodat, azt majd 2023-ban kell bevallanod és leadóznod. Fontos tudni, hogy az adó megállapításhoz való jog elévülésének határidejéig, azaz 2022-es jövedelemszerzés esetén 2028. december 31-ig minden szerződést, igazolást, okiratot meg kell őrizni és egy esetleges NAV-ellenőrzésnél be kell mutatni.

6. Mit is jelent tehát az örökölt ingatlan eladása tudatosan?

A tudatos itt most azt jelenti, hogy megfontolva, szándékosan végrehajtott tett, cselekedet. Tudatosnak lenni azt jelenti, hogy elgondolkozol azon, hogyan oldjál meg egy helyzetet a lehető legjobban, és ennek megfelelően cselekszel. Tudatosnak lenni felelős döntések sorozata. Tudatosan felismered, hogy mennyi minden rajtad múlik.

A tudatos örökölt ingatlan eladása azt jelenti tehát, hogy megfontolva, tervezetten viszed végig az ingatlan kiürítését és eladását. Szisztematikusan lépésről lépésre haladsz a feladatokkal cikksorozatomban leírt útmutatót követve. Tudod azt, hogy mit miért teszel. Tudod azt, hogy az eladás egyes szakaszaiban mi a dolgod.

Például tudod azt, hogy a kiürítés megkezdésekor mit kell eltávolítanod, tudod azt, hogy milyen utakat választhatsz a tárgyaktól való megszabadulásra. Tudod azt, hogy az eladással kapcsolatos valamennyi igénybe vett szolgáltatásról számlát kérsz, és elteszed azokat, hiszen ezzel a fizetendő adódat tudod csökkenteni.

Amennyiben tudatosan állsz neki az örökölt lakás eladásának 2022-ben, akkor nem szenvedsz a rád zúduló feladatok miatt, elkerülöd a kapkodást, és a ráfordított időt le tudod rövidíteni. Vagyis az út viselhető és kibírható lesz. Hiszen tudod, mi a célod, és annak érdekében cselekszel.

7. Mik az előnyei, ha tudatosan történik az örökölt ingatlan eladása?

Amennyiben az örökölt ingatlant eladása tudatosan történik, és az ebben a cikksorozatban leírt lépéseket követed, akkor:

 • A lehető leggyorsabban eladhatóvá válik az örökölt ingatlan.
 • Többért tudod eladni az ingatlant.
 • Az eladhatatlannak tűnő örökölt lakás eladhatóvá válik.
 • Kevesebb stresszel jár az örökölt ingatlan kiürítése és eladása.
 • Áttekinthetővé válnak az elvégzendő feladatok.
 • Az egész hatalmas kihívás emészthetővé és teljesíthetővé válik.

Ügyfeleim igénye életre hívta az Ingatlan eladás okosan tanácsadási csomagomat, melyet különösen jól tudnak azok használni, akik örökölt ingatlant adnak el. Kattints a részletekért! Most, 2022. szeptember 23-ig akciósan tudod megrendelni és 3 ajándék is jár hozzá! Ne hagyd ki!

Egyik ügyfelem, Edit ezt írta, mit jelentett számára az örökölt ingatlan eladása tudatosan, velem:

Édesapám halálát követően hozta meg családunk azt a döntést, hogy a lakást értékesítjük. Ingatlan közvetítőt nem kívántunk igénybe venni, de örömmel vettük, amikor tanácsolták, vegyük igénybe Magyari Éva segítségét.

Az első találkozástól az eladásig erőt adott, hogy pontosan tudtuk, mikor mit kell csinálnunk, hogyan alakítsuk át úgy a lakást, hogy az alkalmas legyen a vevő számára a lakás valós méreteinek, értékeinek megismerésére. A lakást kell bemutatni, nem a korábban ott élők életét.

Ez a vezérgondolat segített minket abban is, hogy elfogadjuk, nem lehet mindent megőrizni.  A tanácsadás kiterjedt arra is, hogy a szükséges tennivalókat kivel javasolt elvégezni, így azok a feladatok is zökkenőmentesen megoldódtak.

A lakást ma már egy három gyermekes család lakja, mi pedig jó érzéssel gondolunk vissza az elválás folyamatára, amelyben erőt adott Éva biztonságot adó támogatása.”

buktató ingatlan eladáskor

A kiemelt kép forrása: saját fotó, készült Dániában, Humlebæk temetőjében

Oszd meg másokkal is!